april 20, 2017 admin

Har jag en normal basaltemperatur?

Genom att du mäter basaltemperaturen varje morgon får du fram din unika temperaturkurva. Temperaturkurvan visar i sin tur hur menscykeln ser ut.

Vi har alla en basaltemperatur i kroppen. Den kan jämföras med en vilopuls och är den kroppstemperatur du har när du vaknar, innan du har stigit upp eller aktiverat kroppen.

Basaltemperaturen följer ett återkommande mönster under varje menscykel och påverkas av hormonnivåerna i kroppen. Under den första delen av menscykeln är kroppstemperaturen lite lägre, detta brukar kallas den låga fasen. När ägglossningen sker stiger basaltemperaturen i kroppen 0,3-0,5 grader och är sedan förhöjd under en tid.

Efter ägglossningen fortsätter kroppstemperaturen att vara förhöjd under en tid vilket sammanfattar den höga fasen. När mensen kommer sjunker återigen kroppstemperaturen och återgår till den låga fasen.

Menscykeln, en hälsorapport

För kvinnor är menscykeln nästan som en rapport på vad som händer i kroppen. Genom att betrakta hur basaltemperaturen beter sig under vissa faser, går det att se om det föreligger någon obalans i kroppen som i sin tur brukar kunna sammankopplas med en orsak.

P-datorn kartlägger och analyserar din menscykel på ett avancerat sätt. Den kan registrera hur menscykeln ser ut med information om högfas, lågfas och ägglossning. Genom att analysera menscykeln tar den fram ett fertilitetsresultat med hög säkerhet samt en prognos för kommande dagar.

Hur bör en normal temperaturkurva se ut? 

I bilden längst upp ser du en förenklad illustration samt ett exempel på en menscykel i DaysyView som visar hur temperaturkurvorna skall se ut över tid. Titta på din egen grafvy och jämför med hur den ser ut.

Topparna och dalarna skall vid en normal menscykel vara tydliga och konsekventa vid de olika faserna.

Ibland kommer du se extremvärden som markerats ut i din cykel. Detta är helt normalt och kan inträffa vid exempelvis feber eller pga. någon extrem förändring för just det dygnet. Exempelvis kan ett högt alkoholintag kvällen innan i kombination med kort sömn leda till ett högt temperaturvärde. Ett onormalt värde som sticker ut från det normala räknas bort från p-datorns algoritm. Men på det hela bör det inte vara alltför stökiga rörelser.

 

Tagged: , , , ,